Sonuç odaklı onarım

Diyelim, 12 ila 15 ay içinde

 • yedek parça masraflarınızın yaklaşık %40'ını
 • bakım masraflarınızın yaklaşık %20'sini

tasarruf edebilir ve aynı zamanda veriminizi artırabilirsiniz?

Bunu neden yapmak istemeyesiniz?

Sizi üretim sisteminizde, yabancı açıdan kalıcı olarak hedef odaklı bir onarımın yapım ve kullanımı için araştırma ve geliştirmeden doğan en iyi aletlerle destekliyoruz.

Gelecekteki kullanılabilirlik odaklı onarım sisteminizin yapımıDiğer ayrıntılar:

Gelecekteki kullanılabilirlik odaklı onarım sisteminizin yapımı

Küreselleşme ve uluslararası rekabet, üretim kalitesindeki artan şartlar, daha kısa ürün periyotlarının gerekliliği ve sürekli artan masraf basıncı sizi de diğer birçok üretim ve tüketim maddesi üreticisi gibi, kalıcı olarak fabrika yapılarınızın ve üretim yapılarınızın yenilikçi adaptasyonlarını yapmaya zorlar. Bu özellikle onarım için geçerlidir.

 • Yeni makinelere yaptığınız yatırımlarınız amorti oluyor mu?
 • Üretim tertibatlarınızın kullanılabilirlik derecesi nedir?
 • Yedek parça deponuzda hayaletler de gizleniyor mu?
 • Önümüzdeki bir-iki yıl içinde, onarım masraflarınızdan yüzde yirmi kadarından tasarruf etmeyi ve aynı zamanda veriminizi en üst düzeye çıkarmayı istiyor musunuz?

Daha 1990'lı yıllarda kendini kanıtlamış olan ve o zamandan beri de geliştirmeye ve hatta mükemmelleştirmeye devam ettiğimiz yöntemimizle, size gelecekteki onarım stratejinizi ve gelecekteki kalıcı olarak sonuç odaklı onarım sisteminizi geliştirme aracını sunuyoruz!

 • Bunun için "kuru teoriyi" ve "kapsamlı renkli sunumları" büyük ölçüde terk ediyoruz
 • olarak fabrikanıza uygun, basit ve özellikle de anlaşılır bir yöntem kullanıyoruz
 • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için bireysel olarak ekonomik çözümler

Bizim yöntemimiz, etkileşimli bir sistem olup, sizinle birlikte stratejik olarak geliştirilmiş bir şirket yapısını, bir onarım yazılımı ve kullanılabilirlik odaklı onarımın kurulması için bir kumanda tekniği çevresiyle tamamlar ve daha nispeten kısa bir süre sonra şirketle ilgili veri ve sonuçlar verir!

Konuyla ilgili iki günlük kompakt seminerDiğer ayrıntılar:

Konuyla ilgili iki günlük kompakt seminer

Sonuç odaklı onarım hakkında kısa ve küresel olarak bilgi edinmek isteyen orta ölçekli şirketlerin yöneticilerine yönelik konu temelleri semineri.

 • Onarımın temelleri ve onarım stratejileri – zamanda heyecan verici bir yolculuk
 • Onarımın tarihi
 • Güncel eğilimler
 • Uluslararası rekabet
 • Hayatta kalma stratejileri
 • Hedefe yönelik iyileştirme
 • Sürekli iyileştirme
 • Zayıf Bakım Yönetim Sistemleri
 • Toyota Üretim Sistemi (TPS)
 • Toplam Üretim Bakımı (TPM®)
 • Bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS)
 • Kullanılabilirlik odaklı ve kullanılabilirlik kumandalı onarım
 • Bağımsız onarım

Avantajlarınız: Temel terim ve gerçeklerin aktarılması ve sonuç odaklı onarım için bir anlayış oluşturulması

Konuyla ilgili beş günlük yoğun seminerDiğer ayrıntılar:

Konuyla ilgili beş günlük yoğun seminer

Kendi işletmelerinde sonuç odaklı bir onarım işlevi kurmaya karar vermiş olan, ancak henüz işin başında olan ve temel ve pratik olarak kullanılabilir uzmanlık bilgilerini öğrenmek isteyen, orta ölçekli şirketlerin yöneticilerine ve uzman personeline yönelik, konuyla ilgili yoğun seminer.

Onarımın temelleri (onarım tarihi, güncel eğilimler, uluslararası rekabet, hayatta kalma stratejileri, hedef odaklı iyileştirme, sürekli iyileştirme, Zayıf Bakım Yönetim Sistemleri, Toyota Üretim Sistemi (TPS), Toplam Üretim Bakımı (TPM®), Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi (CMMS), kullanılabilirlik odaklı ve kullanılabilirlik kumandalı onarım (elektronik zeka), bağımsız onarım)

 • Bakım ve onarım (üretim sırasında tamir yerine planlı onarım)
 • İşletme ve onarım
 • Bilgi teknolojilerinin temelleri
 • Denetim (bir ihtiyaç konusunda unutulan bilgiler)
 • Zayıf nokta analizi, yaş grupları (bağımsızlık ve sorumluluk)
 • Yedek parça yönetimi (bağlı sermayenin profesyonel kullanımı)
 • Etkili makine yapısı (modern bir fabrikanın anahtarı)
 • Kalite yönetimi ve kalite güvence

Avantajlarınız: Temel terim ve gerçeklerin aktarılması, kullanılabilirlik odaklı onarıma temel teorik ve pratik bakış, sonuç odaklı bir üretim sisteminin kurulması için bireysel bir stratejinin birlikte geliştirilmesi ve tarifi.

Verim, doğru şeyleri yapmak anlamına gelir. Etkililik ise, doğru şeyleri doğru yapmak anlamına gelir!

Şirketiniz, iyi, sağlam, kanıtlanmış, zamana uygun ve özellikle de geleceğe yön veren bir çözüm hak etti.